Awaryjne odzyskiwanie systemu Windows

Komputerowe awarie mogą być dla wielu użytkowników równie dramatyczne jak utrata ważnych danych osobistych. W codziennej pracy zgromadzone pliki, dokumenty oraz informacje mogą stać się nagle niedostępne z powodu nieprzewidzianego błędu systemowego. W takiej sytuacji warto wykorzystać funkcję Przywracania Systemu Windows, która może okazać się niezastąpionym narzędziem w przywracaniu funkcjonalności urządzenia.

Przywracanie systemu rozwiązaniem wielu awarii

Komputer może ulec awarii z powodu błędnej aplikacji lub instalacji wadliwej aktualizacji. Tego typu zdarzenia mogą prowadzić do uszkodzenia komputera lub jego systemowych plików. Funkcja przywracania systemu pozwala na zachowanie kluczowych elementów systemowych, w tym plików, programów i sterowników, w formie tak zwanych punktów przywracania.

Różni się od tworzenia tradycyjnych kopii zapasowych, gdyż dane użytkownika, aplikacje i dokumenty pozostają nienaruszone na dysku twardym. Jednak warto zauważyć, że różne programy do odzyskiwania mogą działać inaczej, a po przywróceniu systemu niektóre aplikacje mogą nie funkcjonować prawidłowo.

Jak działa funkcja przywracania sytemu?

Funkcja Przywracania Systemu koncentruje się na dysku twardym systemu operacyjnego. Określa się maksymalną wielkość tworzonych kopii zapasowych, aby zapewnić, że nie zajmą one zbyt wiele miejsca na dysku. Gdy przestrzeń na dysku staje się ograniczona, najstarsze punkty przywracania są automatycznie usuwane.

Co istotne? Przywracanie systemu jest narzędziem zwiększającym bezpieczeństwo danych. Pozwala unikać trwałej utraty cennych informacji, bez konieczności korzystania z zewnętrznych serwisów komputerowych. Nawet w sytuacji awarii, dzięki punktom przywracania, istnieje możliwość odtworzenia systemu do stanu sprzed wystąpienia problemu.

Chociaż Przywracanie Systemu Windows jest skuteczne, nie wpływa to na kopie zapasowe indywidualnych plików. Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy nacisnąć przycisk Start i wybrać opcję Przywracania Systemu. Proces może wymagać autoryzacji administracyjnej. Następnie, użytkownik wybiera odpowiedni punkt przywracania z dostępnej listy, aby kontynuować proces odzyskiwania.

 

 

Dillcom
4 lipca, 2024

Skontaktuj się
z nami już dziś!

Centrum serwisowe

ul. Kasprowicza 56
01-871 Warszawa

tel.: +48 791 495 495
biuro@dillcom.pl

Godziny Otwarcia
09:00 – 19:00

    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

    Operacja pn. „Rozwój działalności gospodarczej firmy Dilicom Serwis Jan Łajewski z zakresu serwisu komputerowego poprzez zakup innowacyjnej aplikacji usprawniającej obsługę klientów” mająca na celu rozwój działalności gospodarczej w zakresie naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych, w tym utworzenie jednego etatu i utrzymanie dwóch miejsc pracy w okresie trzech lat od dokonania płatności końcowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    Wartość realizowanej operacji: 136471,92 zł, w tym ze środków EFPROW 56290,27 zł.

    Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.