Pozostawienie Sprzętu

791 495 495

Jesteśmy tu żeby Ci pomóc. Po prostu zadzwoń

Regulamin
usługi „Pozostawienia urządzenia w zewnętrznym punkcie odbioru”

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usługi umożliwienia Klientom pozostawienia urządzenia w „Punkcie Odbioru Sprzętu” w zewnętrznym punkcie odbioru (dalej „Usługa”)

2. Usługa dostępna dla klientów (dalej „Klienci”), którzy zamierzają  złożyć zamówienie na usługi naprawy sprzętu elektronicznego w Punkcie Odbioru Sprzętu, posiadającym stosowne oznaczenia oraz Formularz Odbioru Sprzętu.

3. Lista zewnętrznych Punktów Odbioru Sprzętu (dalej również: „POS”), w których Klient może zrealizować Usługę jest prezentowana telefonicznie lub na stronie internetowej www.dillcom.pl/serwis/serwis.

4. Usługodawcą jest DILLCOM SERWIS Jan Łajewski z siedzibą i adresem w Warszawie 01-673  przy ul. Podleśna 44 / U1 wpisana do CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem NIP 5342531683, REGON 365766340

Jak skorzystać:

5. Klient, aby skorzystać z Usługi, powinien udać się do najbliższego punktu POS.

6. W przypadku w którym w skład zamówienia złożonego przez Klienta wchodzi usługa której świadczenie wymaga zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług(w tym Usługi Naprawy), bądź inny towar, której świadczenie wymaga zawarcia przez klienta umowy w formie pisemnej, zawarcie takiej umowy następuje w obecności upoważnionego pracownika POS po uprzednim zapoznaniu się Klienta z umową oraz otwarciu i zweryfikowaniu przez Klienta zawartości zamówienia.

7. Klient zawiera umowę składając swój odręczny podpis, następnie przekazując jeden egzemplarz zawartej umowy do pracownika POS, jeżeli przedmiotem umowy jest przedmiot fizyczny, niezbędne jest ustalenie jego autentyczności poprzez odnalezienie unikalnego numeru nadanego przez producenta produktu.

8. Wymagane jest aby Klient w czasie wizyty w POS posiadał przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) oraz jeżeli posiada numer aplikacji TapOn.

Ile to kosztuje?

9. Za skorzystanie z Usługi nie są pobierane żadne opłaty. Pobierane są jedynie opłaty późniejsze zgodne z wykonaną usługą, przed której wykonaniem klient zostanie powiadomiony telefonicznie oraz mailowo. Opłata pobierana jest w Punkcie Odbioru Sprzętu wybranym przez Klienta lub poprzez wpłatę na firmowe konto bankowe podane przez Usługodawcę.

Zapraszamy na stronę główną

Jeżeli udało nam się odpowiedzieć na Wszystkie Twoje pytania, zapraszamy na stronę główną